สุขภาพของฟัน และการเปลี่ยนสีของฟัน

The Smile Bar

การเปลี่ยนสีของฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมไปถึง อาหาร/เครื่องดื่ม กาแฟ ชา น้ำอัดลม ไวน์ และผลไม้บางอย่าง รวมถึงผลไม้ต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น แอปเปิ้ล และมันฝรั่ง) สามารถทำให้เกิดคราบบนฟันของคุณได้ การใช้บุหรี่: การสูบบุหรี่ หรือการเคี้ยวยาสูบสามารถทำเกิดคราบบนฟันได้ ทำความสะอาดฟันไม่ดี: การแปรงฟันไม่เพียงพอ การไม่ใช้ไหมขัดฟัน และการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรีย และสารที่ก่อให้เกิดคราบบนฟัน เช่น กาแฟ และบุหรี่ซึ่งสามารถก่อให้เกิดฟันเปลี่ยนสีได้ โรค: โรคต่าง ๆ มากมายที่มีผลกระทบต่อเคลือบฟัน (ผิวฟันที่มีลักษณะแข็ง) และเนื้อฟัน (สิ่งที่อยู่ภายใต้เคลือบฟัน) สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนสีของฟันได้ การรักษาบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อสีของฟัน ตัวอย่างเช่น การฉายรังสีที่บนศีรษะ และคอ รวมทั้งการทำเคมีบำบัดสามารถทำให้ฟันเปลี่ยนสีได้ นอกจากนี้ การติดเชื้อบางอย่างในสตรีมีครรภ์อาจทำให้ฟันของเด็กทารกเปลี่ยนสีได้ด้วยการมีผลกระทบต่อการพัฒนาเคลือบฟันของเด็ก (อายุน้อยกว่า 8 ปี) ยาปฏิชีวนะเตตราไซคลีน (tetracycline) และด็อกซีไซคลิน (doxycycline) เป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อให้ยาเหล่านี้กับเด็กที่กำลังพัฒนา  จะสามารถเปลี่ยนสีฟันของเด็กได้ การบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของคลอร์เฮกซิดีน (chlorhexidine) และเซทิลไพริดิเนียม คลอไรด์ (cetylpyridinium chloride) […]