สุขภาพของฟัน และการเปลี่ยนสีของฟัน

การเปลี่ยนสีของฟันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งรวมไปถึง

 • อาหาร/เครื่องดื่ม กาแฟ ชา น้ำอัดลม ไวน์ และผลไม้บางอย่าง รวมถึงผลไม้ต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น แอปเปิ้ล และมันฝรั่ง) สามารถทำให้เกิดคราบบนฟันของคุณได้
 • การใช้บุหรี่: การสูบบุหรี่ หรือการเคี้ยวยาสูบสามารถทำเกิดคราบบนฟันได้
 • ทำความสะอาดฟันไม่ดี: การแปรงฟันไม่เพียงพอ การไม่ใช้ไหมขัดฟัน และการบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรีย และสารที่ก่อให้เกิดคราบบนฟัน เช่น กาแฟ และบุหรี่ซึ่งสามารถก่อให้เกิดฟันเปลี่ยนสีได้
 • โรค: โรคต่าง ๆ มากมายที่มีผลกระทบต่อเคลือบฟัน (ผิวฟันที่มีลักษณะแข็ง) และเนื้อฟัน (สิ่งที่อยู่ภายใต้เคลือบฟัน) สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนสีของฟันได้ การรักษาบางอย่างอาจมีผลกระทบต่อสีของฟัน

ตัวอย่างเช่น การฉายรังสีที่บนศีรษะ และคอ รวมทั้งการทำเคมีบำบัดสามารถทำให้ฟันเปลี่ยนสีได้ นอกจากนี้ การติดเชื้อบางอย่างในสตรีมีครรภ์อาจทำให้ฟันของเด็กทารกเปลี่ยนสีได้ด้วยการมีผลกระทบต่อการพัฒนาเคลือบฟันของเด็ก (อายุน้อยกว่า 8 ปี) ยาปฏิชีวนะเตตราไซคลีน (tetracycline) และด็อกซีไซคลิน (doxycycline) เป็นที่รู้กันดีว่าเมื่อให้ยาเหล่านี้กับเด็กที่กำลังพัฒนา  จะสามารถเปลี่ยนสีฟันของเด็กได้ การบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของคลอร์เฮกซิดีน (chlorhexidine) และเซทิลไพริดิเนียม คลอไรด์ (cetylpyridinium chloride) ยังสามารถทำให้มีคราบติดบนฟันได้อีกด้วย ยาต้านฮิสตามีน (เช่น เบนาดริล) ยาต้านอาการทางจิต (antipsychotic) และยาสำหรับรักษาโรคความดันโลหิตยังสามารถทำให้ฟันเกิดการเปลี่ยนสีได้เช่นเดียวกัน

 • วัสดุทางทันตกรรม วัสดุบางอย่างที่ใช้ในงานทันตกรรม เช่น การอุดฟันด้วยสารที่ใช้อุดฟัน โดยเฉพาะวัสดุที่มีส่วนผสมของซิลเวอร์ซัลไฟด์จะสามารถทำให้ฟันกลายเป็นสีเทา-ดำได้
 • การมีอายุมากขึ้น เมื่อคุณมีอายุมากขึ้น ชั้นนอกของเคลือบฟันบนฟันของคุณจะหลุดออกไปซึ่งเผยให้เห็นสีเหลืองธรรมชาติของเนื้อฟัน
  พันธุ์กรรม บางคนมีเคลือบฟันที่ขาวสว่าง หรือหนามากกว่าคนอื่น
 • สิ่งแวดล้อม ฟลูออไรด์ที่มีมากจนเกินไปจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ระดับฟลูออไรด์ที่มีมากเกินไปในน้ำ) หรือจากการใช้ฟลูออไรด์มากเกินไป (การใช้ฟลูออไรด์ การบ้วนปาก ยาสีฟัน และการเสริมฟลูออไรด์เข้าไปในปาก) สามารถทำให้ฟันเปลี่ยนสีได้
 • การบาดเจ็บ ตัวอย่างเช่น ความเสียหายจากการหกล้มสามารถไปรบกวนเคลือบฟันของเด็กเล็กที่กำลังมีการพัฒนาของฟันได้ การบาดเจ็บยังสามารถทำให้ฟันของผู้ใหญ่เกิดการเปลี่ยนสีได้อีกด้วย

The Smile Bar

ฉันจะป้องกันการเปลี่ยนสีของฟันได้อย่างไร

ทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณสามารถปกป้องการเปลี่ยนสีฟันของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นคนที่ดื่มกาแฟ และ/หรือสูบบุหรี่ ให้ลองเลิกลดการดื่มกาแฟ และหยุดสูบบุหรี่ไปพร้อม ๆ กัน อีกทั้งยังเพิ่มความสะอาดให้กับฟันของคุณด้วยการแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟัน และการใช้น้ำยาบ้วนปากทุกวัน รวมทั้งเข้ารับการฟอกสีฟันจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้รอยยิ้มของคุณขาวสว่างได้ยาวนาน

ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกสีฟัน เช่น The Smile Bar มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อยู่กับคุณได้ยาวนานยิ่งขึ้น เช่น เลเซอร์ หรือ แสง LED พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มีคุณภาพดี

ทางเลือกในการรักษาฟันให้ขาวได้แบบไหนบ้าง

ทางเลือกในการรักษาเพื่อให้ได้ฟันที่ขาวสะอาดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละกรณีของการเปลี่ยนสี และอาจรวมไปถึง:

 • การใช้เทคนิคการแปรงฟัน และเทคนิคการใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี
 • หลีกเลี่ยงอาหาร และเครื่องดื่มที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบบนฟัน
 • การอุดฟัน
 • การเคลือบผิวฟัน
 • การใช้สารฟอกสีฟันที่มีขายกันตามเคาน์เตอร์
 • สารฟอกสีฟันสำหรับใช้เองที่บ้านที่ซื้อมาจากทันตแพทย์ของคุณ
 • กระบวนการฟอกสีฟันในคลินิค

โชคดี ที่ยังมีการรักษาทางทันตกรรมเพื่อช่วยทำให้รูปร่างของฟันคุณดูดีขึ้นได้ ขอแนะนำให้เข้ารับการทำความสะอาดฟันทุก ๆ 6 เดือน ซึ่งรวมไปถึงการปรับขาด และการขัดฟันด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจะขจัดคราบหินปูนที่สะสมออกมา จากนั้นจะใช้เครื่องมือพิเศษในการขัดฟัน วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการลดการเปลี่ยนสีของฟัน คือ การเข้ารับการฟอกสีฟันกับผู้เชี่ยวชาญ

Leave a Comment